Пріоритетні напрямки діяльності Банку

Стратегічні пріоритети:

 • Підтримка високого рівня платоспроможності банку,  підвищення рівня ліквідності;
 • Зміцнення довіри клієнтів до банку, розвиток та підтримка на високому рівні іміджу банку, репутація банку, як надійного ділового партнера, який своєчасно та в повному обсязі виконує забов’язання перед кредиторами;
 • Утримання на обслуговуванні у банку існуючих клієнтів та залучення нових;
 • Підтримка на належному рівні та збільшення обсягів залучення коштів клієнтів;
 • Здійснення своєї діяльності на принципах клієнтської політики, формування ділових стосунків з клієнтами банку на основі індивідуального гнучкого підходу, взаємовигідного співробітництва, високого рівня ведення бізнесу, використання сучасних стандартів обслуговування;
 • Якісне розширення клієнтської бази банку;
 • Посилення роботи з проблемною заборгованістю позичальників;
 • Надання клієнтам широкого спектру високоякісних банківських послуг, адаптація поточного продуктового ряду до потреб клієнтів;
 • Вдосконалення системи управління фінансовими ризиками, в першу чергу, ризиком ліквідності, кредитним, відсотковим та валютним ризиками, в кризових умовах;
 • Використання сучасних банківських технологій та вдосконалення системи телекомунікації;
 • Забезпечення серед банків-кореспондентів іміджу надійного банку з високим рівнем розрахункової дисципліни, перспективного для розширення співробітництва на міжбанківському ринку;
 • Підвищення ефективності діяльності регіональної мережі банку;
 • Утримання ринкової позиції банку на досягнутому рівні за окремими показниками;
 • Підтримання стану розвитку банку (обсяги операцій та ін.) на досягнутому рівні, при сприятливих умовах – забезпечення позитивної динаміки розвитку банку;
 • Підвищення капіталізації банку;
 • Підвищення системи ефективності внутрішнього контролю банку.  

 

Загальна інформація про діяльність банку