Банківські гарантії

 

Надання Клієнтам (юридичним особам) банківських гарантій 

в ПАТ “Комерційний банк “Даніель”


Назва банківського продукту

Розмір комісійної винагороди

Умови надання гарантії та забезпечення

Порядок сплати комісії

Одноразова

За внесення змін

1. Тендерна гарантія в національній валюті. 1-2% від суми гарантії, але не менше 300 грн.

 
300 грн.

1. Застава на депозит або грошове покриття .
 - розмір наданої гарантії дорівнює сумі депозиту або грошового покриття, коли валюта депозиту однорідна валюті гарантії;
 - розмір наданої гарантії встановлюється не більше 95% від суми депозиту або грошового покриття у гривневому еквіваленті на день укладання договору, коли валюта депозиту відмінна від валюти гарантії.
2. У разі, коли валюта депозиту відмінна від валюти гарантії та заставодавцем є третя особа (тобто майновий поручитель) додатково оформляється фінансова порука цієї третьої особи в розмірі наданої гарантії.

сплачується протягом трьох робочих днів з дня отримання гарантії

 
2- 3% від суми гарантії, але не менше 500 грн.
300 грн.
 1. Застава іншого майна (нерухоме майно, обладнання та інші основні засоби, товари в обороті та інше). Розмір застави визначається згідно затверджених Кредитним комітетом коефіцієнтів забезпечення.  сплачується у день надання гарантії
3 – 4 % від суми гарантії, але не менше 300 грн. коли сума гарантії складає не більше 10 000,00 грн. та не менше 1000 грн. коли сума гаранти складає більше 10 000,00 грн.
300 грн.
1. Без застави.
2. Фінансова порука фізичної або юридичної особи.
3. Фінансовий стан Принципала повинен бути класу «А» або «Б».
4. Максимальний розмір гарантії не повинен перевищувати розміру бланкового ліміту овердрафту (до 50% від щомісячних надходжень на поточний рахунок Принципала), розрахованого згідно внутрішніх положень банку.
сплачується у день надання гарантії
2. Гарантія виконання зобов’язань Принципала за договором в національній валюті, дол. США та Євро. 1- 2% від суми гарантії, але не менше 300 грн.  300 грн.
1. Застава на депозит або грошове покриття .
 - розмір наданої гарантії дорівнює сумі депозиту або грошового покриття, коли валюта депозиту однорідна валюті гарантії;
 - розмір наданої гарантії встановлюється не більше 95% від суми депозиту або грошового покриття у гривневому еквіваленті на день укладання договору, коли валюта депозиту відмінна від валюти гарантії.
 2. У разі, коли валюта депозиту відмінна від валюти гарантії та заставодавцем є третя особа (тобто майновий поручитель) додатково оформляється фінансова порука цієї третьої особи в розмірі наданої гарантії.
сплачується протягом трьох робочих днів з дня отримання гарантії
 За надання гарантії – 2- 3 % від суми гарантії, але не менше 1000 грн. та 0,3% від суми гарантії в квартал за обслуговування гарантії.  300 грн.
1. Застава іншого майна (нерухоме майно, обладнання та інші основні засоби, товари в обороті та інше).
Розмір застави визначається згідно затверджених Кредитним комітетом коефіцієнтів забезпечення.
За надання гарантії комісія сплачується у день надання гарантії, щоквартальна комісія сплачується у перший місяць кожного кварталу.
3. Гарантії для отримання ліцензії для здійснення туроператорської діяльності в національній валюті. За надання гарантії – 1 % від суми гарантії за кожний рік. 300 грн.
1. Застава на депозит або грошове покриття .
 - розмір наданої гарантії дорівнює сумі депозиту або грошового покриття коли валюта депозиту однорідна валюті гарантії;
 - розмір наданої гарантії встановлюється не більше 95% від суми депозиту або грошового покриття в гривневому еквіваленті на день укладання договору коли валюта депозиту відмінна від валюти гарантії.
2. У разі коли валюта депозиту відмінна від валюти гарантії та заставодавцем є третя особа ( тобто майновий поручитель) додатково оформляється фінансова порука цієї третьої особи в розмірі наданої гарантії.
Сплачується у день надання гарантії або щорічно.
За надання гарантії – 7% від суми гарантії  300 грн.
1. Термін гарантії – 63 місяці.
2. Без забезпечення.
3. Рішення щодо страхування Банком фінансових ризиків у страховій компанії приймається Кредитним комітетом Банку.
Сплачується у день надання гарантії
За надання гарантії – щорічно 1,5 % від суми гарантії .  300 грн.
1. Термін гарантії – 63 місяці.
2. Без забезпечення.
3. Рішення щодо страхування Банком фінансових ризиків у страховій компанії приймається Кредитним комітетом Банку.
Сплачується щорічно.
4. Гарантії для здійснення турагентської діяльності в національній валюті. За надання гарантії – 1 % від суми гарантії за кожний рік. 300 грн.
1. Застава на депозит або грошове покриття.
 - розмір наданої гарантії дорівнює сумі депозиту або грошового покриття коли валюта депозиту однорідна валюті гарантії;
 - розмір наданої гарантії встановлюється не більше 95% від суми депозиту або грошового покриття в гривневому еквіваленті на день укладання договору коли валюта депозиту відмінна від валюти гарантії.
2. У разі коли валюта депозиту відмінна від валюти гарантії та заставодавцем є третя особа ( тобто майновий поручитель) додатково оформляється фінансова порука цієї третьої особи в розмірі наданої гарантії.
Сплачується у день надання гарантії або щорічно.
За надання гарантії – 10% від суми гарантії 300 грн.
1. Термін гарантії – 63 місяці.
2. Без забезпечення.
Сплачується у день надання гарантії
За надання гарантії – щорічно 2,1 % від суми гарантії. 300 грн.
1. Термін гарантії – 63 місяці.
2. Без забезпечення.
Сплачується щорічно