Звіт про виплати та надходження ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" станом на 01.07.2016

17.08.2016 16:25
Звіт про виплати та надходження ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" станом на 01.07.2016
Звіт про виплати та надходження ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" станом на 01.07.2016
Розрахунки з вкладниками (тис. грн) Надходження (тис. грн)
Загальна гарантована сума Виплачено вкладникам Погашення заборгованості за кредитами (тис. грн) Реалізація майна Банку Інші надходження (купон за цінними паперами, продаж/обмін валюти, оренда, погашення дебіторської заборгованості, повернення гарантованого депозиту, тощо)
Всього В період здійснення тимчасової адміністрації В період здійснення ліквідації Всього в тому числі за рахунок звернення стягнення на заставу
в тому числі за рахунок цільової позики фонду в тому числі за рахунок власних коштів
400 214,9 392 594,6 268 286,3 0,0 124308,34 26 043,7 202,5 39 441,2 899,7
Уповноважена особа Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію                                                 Є.В.Ожго