Шановні акціонери ПАТ «Комерційний банк «Даніель»

04.04.2013 10:49
Цим Товариство доводить до Вашого відома, що у відповідності до п.4 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», ТОВ «Пріоритет України», що володіє 657’333’000 штук простих іменних акцій, що становить 5.4590% Статутного капіталу Банку. Рекомендує до складу Спостережної ради банку свого представника Боровика Олега Миколайовича. Боровик О.М. не є акціонером банку і акціями банку не володіє.

Цим Товариство доводить до Вашого відома, що у відповідності до п.4 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», ТОВ «Пріоритет України», що володіє 657333000 штук простих іменних акцій, що становить 5.4590% Статутного капіталу Банку. Рекомендує до складу Спостережної ради банку свого представника Боровика Олега Миколайовича. Боровик О.М. не є акціонером банку і акціями банку не володіє.

Тому на підставі викладеного до порядку денного чергових загальних зборів включені, наступні питання та рішеннями по ним:

1.      Про встановлення нового кількісного складу Спостережної ради;

Рішення по питанню: Встановити кількісний склад Спостережної ради банку з 6 (шести) членів;

2.      Про припинення повноважень членів Спостережної ради.

Рішення по питанню: У зв’язку зі збільшенням кількісного складу Спостережної ради з 5 до 6 членів, припинити повноваження Спостережної ради у складі: Молчанова В.В., Бакова Т.В., Козлов Г.А., Калінін В.Г. та Рожок О.А.

3.      Про обрання членів Спостережної ради у новому складі.

Рішення по питанню: Обрати Спостережну раду Банку у новому складі: Молчанова В.В., Бакова Т.В., Козлов Г.А., Калінін В.Г., 

Рожок О.А. та Боровик О.М.

 

 

Голова Спостережної ради                                                       В.В. Молчанова