Про банк

Банк «Даніель» було створено у листопаді 2003 року за рішенням Загальних зборів Засновників та зареєстровано Національнім банком України 27.11.2003р., реєстраційний номер 289.

Спеціалізація банку - банк функціонує як універсальний.

Органами управління банку є Загальні збори Акціонерів банку, Спостережна рада банку та Правління банку.

Статутний капітал Банку становить 120 412 000, 00 грн.

 Ліцензії та свідоцтва банку:

 1. Банківська ліцензія на право надання банківських послуг  № 210 від 25.10.2011 р.
 2. Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 210 від 25.10.2011 р.   Додаток № 210 від 25.10.2011 р. 
 3. Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку:
  депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, ліцензія АВ № 520596 від 13.04.10р.      
  - торгівлі цінними паперами, зокрема, брокерської діяльності (ліцензія АВ № 520593), дилерської діяльності (ліцензія АВ № 520594) та андеррайтингу (ліцензія АВ № 520595) від 13.04.2010 р.
 4. Учасник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 2004 року (свідоцтво № 162 от 19.11.2012 р.)
 5. Учасник саморегулівної організації на ринку цінних паперів ПАРД (свідоцтво № 945/1 від 19.08.2009 р.)
 6. Учасник саморегулівної організації свідоцтво № 265 від 12.03.2009 р.
 7. Асоційований член міжнародної платіжної системи Visa International, а також учасник міжнародної платіжної системи УкрКарт.Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
на тимчасову адміністрацію ПАТ «Комерційний банк «Даніель»

Ожго Євгеній Вікторович
тел. 365-0-365Богданова Олена Володимирівна
Заступник Голови Правління
Телефон: +38 (044) 365-03-65

Кубар Людмила Миколаївна
Головний бухгалтер
Телефон: +38 (044) 365-03-65

Заєц Володимир Григорович
Начальник відділу фінансового моніторингу
Телефон: +38 (044) 365-03-65