Резидентам


 
Тарифи ПАТ «Комерційний банк «Даніель» на розрахунково-касове обслуговування клієнтів (фізичних осіб) 

у національній та іноземній валюті

ПОСЛУГА  ТАРИФИ ПО ОПЕРАЦІЯХ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ  ТАРИФИ ПО ОПЕРАЦІЯХ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ *  
1.  Відкриття поточного мультивалютного рахунку (кількість рахунків необмежено в будь-якій валюті)

50 грн.  

1.1. - відкриття поточного рахунку для видачі кредиту, для виплати відсотків по вкладам, соціального (пенсійного) рахунку, зарплатного рахунку   не тарифікується
1.2.  Зняття коштів з поточного рахунку внесених раніше готівкою     не тарифікується
1.3.   Зняття коштів з поточного рахунку при безготівковому зарахуванні цих коштів на рахунок:   
При безготівковому зарахуванні коштів (крім зарахувань з вкладних рахунків відкритих в ПАТ “Комерційний банк “Даніель”) 

0.7% від суми 

0.7% від суми 

1.4.  Оформлення переказу коштів з поточного (процентного, вкладного) рахунку, карткового рахунку на рахунки в інші банки та в межах банку на рахунки третіх осіб (за 1 платіж) 

0.5 % від суми,
мінімально 1 грн,
не більш 300 грн. 

До 10 000 – 150 грн.
від 10 000,01 - 0.3%
від суми. 

1.4.1. Оформлення переказу коштів з поточного рахунку на власні поточні (карткові, вклалдні, процентні) рахунки, рахунки обслуговування власної заборгованості за Кредитним договором  в "ПАТ Комерційний банк "Даніель"

не тарифікується

не тарифікується

1.5.  Видача довідки про стан рахунку (видача дублікату договору банківського рахунка, додаткових угод)  

50 грн. (за 1 документ)   

1.5.1. Видача довідки про стан рахунку на англійській мові  

 100 грн. (за 1 документ) 

1.6.  Видача документів підтверджуючих  проведення платежу 

40 грн. 

1.7.  Розшук (запит) очікуваного клієнтом переказу 

150 грн. 

1.8.  Продаж (покупка) іноземної валюти на УМВБ 

0,5 % від суми 

1.8.1  Конвертація іноземної валюти I групи класифікатора НБУ (від суми купленої валюти по курсу НБУ на день здійснення угоди) 

 0,4%

1.9.  Розрахункове обслуговування по системі «Банк-Клієнт»**:   
1.9.1.  Встановлення 

1,00 грн. 

1.9.2. Обслуговування

 2 гривні за 
оформлення переказу коштів з поточного рахунку, на рахунки відкриті в інших банках  (за 1 платіж) 

1.10.  Розрахункове обслуговування по системі «SMS-Даніель» та «E-mail-Даніель»:   
1.10.1.  Підключення до двох систем

1,00 грн. 

1.10.2.  Надання виписок на один номер мобільного зв'язку/на одну електронну адресу 

10 грн. за місяць  

1.10.3.  Надання виписок на наступні номери мобільного зв'язку/на наступні електронні адреси 

5 грн. за місяць  

1.11.  Плата по залишкам на поточному рахунку (у розрахунок приймаються залишки коштів на кінець кожного дня місяця на поточному рахунку клієнта за розрахунковий період), відсотки річних 

1%  

 1.11.1. Плата по залишкам на поточному соціальному (пенсійному) рахунку   16%
 1.2. Оформлення переказу коштів без відкриття рахунку (за 1 платіж):  0,5% від суми операції, мін. - 5 грн., макс. -  500 грн.  0,4% від суми переказу, мінімум 180 грн.
 1.2.1. Проведення операцій в Банку за адресою:
Проведення операції у відділеннях банку  м. Київ (відділення  №4).
 До 1 000грн.  -  5% від суми переказу мінімум 5 грн.Від 1 000,01 грн. до 10 000 грн. – 1,5% від суми переказу;
Від 10 000,01 грн.  – 1 % від суми переказу.
 -
 1.2.2. Оформлення переказу коштів в національній валюті без відкриття рахунку у системі ГЕРЦ, у м. Одеса (за 1 платіж)  3,0 грн.  -
 2. Оформлення переказу  коштів в національній валюті без відкриття рахунка на  користь Товариства Червоного Хреста України (за 1 платіж)   не тарифікується  -
 3. Оформлення переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунку на підставі договорів, укладених між Банком і юридичними особами, про прийом платежів від населення на користь юридичних осіб   Згідно умов договорів з юридичними особами  -
 4. Зняття коштів, що надійшли на ім’я клієнта без відкриття рахунку (крім зняття коштів по системам міжнародних переказів)   05% від суми, мінімум 15 грн.  До 50 000,00 (грн. в екв.) 0,8% від суми мін. - 20 грн.
 5. Продаж бланків простих векселів (за один бланк)  без ПДВ 25,00 грн. ПДВ 5,00 грн.  Разом ПДВ 30,00 грн   -
 6. Видача та оформлення належним чином додаткового примірника оригіналу або дублікату касового документа (та інші додаткові послуги), операція за яким здійснена:  
 6.1. Видача дублікату документа 8,00 грн. (за кожен додатковий примірник оригіналу або дублікату касового документу)
 6.2. Видача ксерокопії клієнтського документа 10,00 грн. (за кожен дублікат касового документу) 
6.3. Завірення копії касового документа, поданої клієнтом 5,00 грн. (за кожен касовий документ) 

* - Тарифи оплачуються в гривнях за курсом Національного Банку України на момент здійснення операції.

** -  розрахункове обслуговування по системі «Банк-Клієнт» - здійснюється тільки в національній валюті.