Тариф "ВОЯЖ"

ТАРИФ ПАТ «Комерційний банк«Даніель» НА ВІДКРИТТЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ МІЖНАРОДНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ VISA Int.

«ВОЯЖ»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Комісійна винагорода стягується в національній валюті України згідно Постанови Правління НБУ № 223 від 30.04.2010р. (Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 06.07.2010 року №474/17769) із змінами та доповненнями.
  2. Комісійна винагорода та інші плати утримуються без стягнення ПДВ.
  3. У випадку, якщо виконання доручення клієнта вимагає додаткової роботи або додаткової відповідальності, Банк зберігає за собою право нараховувати додаткову комісію.
  4. Затверджені ставки і тарифи скасовують попередні. Банк повідомляє Клієнта про внесення змін та доповнень до Тарифів шляхом розміщення інформації на сайті Банку та дошці об’яв в операційному залі Банку не пізніше ніж за 10 днів до введення таких змін.
  5. Всі комісії щодо операцій по картрахунку сплачуються в гривнях по курсу НБУ на день списання комісії;
  6. Тариф розроблений для фізичних осіб.

№   Найменування послуги   Тариф    Строки оплати  
VISA Gold  VISA Classic 
1.  Відкриття та обслуговування поточного рахунку для обліку операцій за платіжними картками (далі - картрахунок)     
1.1.  Оформлення основної платіжної картки терміном до двох років  600 грн.  200 грн.  Договірне списання 
1.2.  Оформлення додаткової картки (за кожну додаткову картку)  400 грн.  100 грн.  Договірне списання 
1.3.  Обслуговування картрахунку  Не тарифікується     
1.4.  Переоформлення платіжної картки (основної та додаткових) протягом її дії за ініціативою клієнта (у тому числі при її втраті, пошкодженні,зміні прізвища)  250 грн.  70 грн.  Договірне списання 
1.5.  Переоформлення платіжної картки (основної та додаткових) протягом її дії за ініціативою банку  Не тарифікується   
1.6.  Переоформлення основної платіжної картки на наступний строк  400 грн.  100 грн.  Договірне списання 
1.7.  Переоформлення додаткової платіжної картки на наступний строк  300 грн.  50 грн.  Договірне списання   
1.8. Обслуговування картрахунку після закінчення дії картки (якщо основна та додаткові не були перевипущені) (щомісячно)  50 грн, проте не більше залишку на картрахунку    Договірне списання 
1.9.  Ліміт обов’язкового (не знижувального) залишку  2%   
1.10.  Комісія за терміновий випуск картки Збільшує вартість картки на 25%  Договірне списання  
1.11.  Комісія за відкриття додаткового рахунку в іншій валюті для створення мультивалютності картки (за рахунок)  100 грн. Договірне списання   
2.  Розрахунково - касове обслуговування картрахунку     
2.1.  Поповнення картрахунка 0,80% min 1 грн    Договірне списання 
2.2.  Переказ (видача) коштів з картрахунку по заяві клієнта  0,70% min 1 грн    Договірне списання 
3.  Розрахунки карткою, отримання готівки     
3.1.  Перегляд доступного залишку по картрахунку:       
  - в пунктах видачі готівки та банкоматах ПАТ «Комерційний банк «Даніель» та ПС «УкрКарт»  0,50 грн.    Договірне списання 
  - в пунктах видачі готівки та банкоматах інших банків  1 грн.    Договірне списання 
3.2.  Безготівкові розрахунки у сфері торгівлі та побуту  Не тарифікується     
3.3.  Комісія за отримання готівки у касі через POS-термінал та у банкоматах  ПАТ «Комерційний банк «Даніель»  Не тарифікується     
3.4.  Комісія за отримання готівки в установах та банкоматах банків-партнерів *  0,3% min 1 грн.    Договірне списання 
3.5.  Комісія за отримання готівки в установах та банкоматах інших банків Україні  1,5% + 5 грн.    Договірне списання 
3.6.    Комісія за отримання готівки за кордоном    
- у банкоматах   3 дол.США   Договірне списання  
- у касах банку 1% + 3 дол.США   Договірне списання  
3.7.  Комісія за конвертацію валюти  1%    Договірне списання 
3.8. Перерахування коштів з карткового рахунку на інший картрахунок відкритий у Банку  через банкомат банка або банків-партнерів  0,5% min 1 грн.     Договірне списання
4.  Умови овердрафту     
4.1.  Комісія за користування недозволеним  овердрафтом (% річних) по картрахунках  50% річних    Договірне списання 
4.2.  Комісія за користування овердрафтом (% річних) по картрахунках  Згідно рішення кредитного комітету    Договірне списання 
5.  Операції з карткою у разі виникнення надзвичайних ситуацій     
5.1.  Безпідставне опротестування операції з ініціативи Держателя  150 грн.    Договірне списання 
5.2.  Внесення картки до міжнародного стоп-списку VISA Int. (строком на 1 місяць)  350 грн    Договірне списання 
5.3.  Внесення картки до стоп-списку Процесінгового центру  10 грн.    Договірне списання 
6.  Додаткові послуги     
6.1.  Видача довідки про наявність та стан картрахунку та інші довідки на користь клієнта  30 грн.    Договірне списання 
6.2.    Надання виписки про поточний стан карткового рахунку (щомісячно) до 10-го числа наступного за звітним місяця       
Особисто у приміщенні банку  Не тарифікується     
Електронною поштою  3 грн.    Договірне списання 
6.3.  Надання додаткової щомісячної виписки 5 грн.    Договірне списання 
6.4.  Зміна ПІН-коду через банкомат, за операцію  5 грн.    Договірне списання 
6.5.  Термінова зміна ліміту на видачу готівки  5 грн.    Договірне списання 
6.6.  Термінова активація картки  5 грн.    Договірне списання 
6.7.  Підключення до послуги M-banking (враховуючи ПДВ)  10 грн.    Договірне списання 
6.8.    SMS-послуга на мобільний телефон (за повідомлення)       
Для абонентів вітчизняних мобільних операторів  0,60 грн.    Договірне списання  
Для абонентів закордонних мобільних операторів  1,50 грн   
6.9. Плата за вилучення ПК банкоматом іншого банку (за винятком технічних збоїв банкоматів) 150 грн.    Договірне списання 
7.  Нарахування відсотків на залишок   
7.1. Проценти, які нараховуються на залишки на картрахунку (% річних)  1%   

* банки-партнери – банки, які обслуговуються у платіжній системі «УкрКарт», тобто банкомати та каси банків, де встановлено логотип  «УкрКарт».