Місія Банку

ПАТ «Комерційний банк «Даніель» вважає своєю місією - забезпечення постійного зростання вартості капіталу, вкладеного акціонерами банку, шляхом надання клієнтам банку повного спектру високоякісних та конкурентоспроможних фінансових послуг, забезпечення технологічності та якості обслуговування клієнтів, присутності банку в найбільш розвинутих містах та динамічно зростаючих регіонах України.

Банк "Даніель" здійснює розрахунково-касове обслуговування юридичних та фізичних осіб, залучення коштів юридичних та физичних осіб, кредитні операції з юридичними та физичними особами, операції з цінними  паперами, операції з залучення та розміщення коштів на міжбанківському ринку України, залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України та на міжнародних ринках, відкриття та ведення кореспондентських рахунків банків, в тому числі банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України, купівля-продаж іноземної валюти, неторгівельні операції, депозитарні операції, операції з банківськими металами на валютному ринку України, операції з платіжними картками та інші операції згідно ліцензії та письмових дозволів Національного банку України.

Генеральна стратегічна мета Банку.

Довгострокова генеральна стратегічна мета банку - побудова сучасної кредитно-фінансової установи, сфокусованої на потребах клієнтів, спрямованої на стабільну діяльність, забезпечення високої надійності  банку, розвиток найбільш дохідних банківських бізнесів з врахуванням ризикованості операцій.


< Попередня сторінка