Особлива інформація

ЗАПИТ
на інформацію, що подається фізичними особами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Розпорядник інформації:  Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (01032, м. Київ, бул. Шевченка, 33б)

 

Прізвище, ім'я та по батькові запитувача

 

Індекс та поштова адреса за місцем постійного проживання, адреса електронної пошти, номер засобу зв'язку

 

Загальний опис необхідної інформації (або/та вид, назва, реквізити чи зміст документа, інформацію щодо якого потрібно отримати)

 

Відповідь прошу надати

Поштою

/Вказується поштова адреса/

Електронною поштою

/Вказується E-mail/

Засобом факсимільного зв'язку

/Вказується номер засобу факсимільного зв'язку/

В усній формі

/Вказується номер засобу зв'язку/


________________________
            (дата подання запиту)

_____________________________
(підпис запитувача)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 
 

ЗАПИТ
на інформацію, що подається юридичними особами та об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Розпорядник інформації :  Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (01032, м. Київ, бул. Шевченка, 33б)

Найменування юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи

 

Місцезнаходження юридичної особи і поштова адреса запитувача, адреса електронної пошти, номер засобу зв'язку

 

Прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої запитувачем особи

 

Відомості про наявність у особи повноважень запитувати інформацію від імені юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи (довіреність, доручення тощо)

 

Загальний опис необхідної інформації (або/та вид, назва, реквізити чи зміст документа, інформацію щодо якого потрібно отримати)

 

Відповідь прошу надати

Поштою

/Вказується поштова адреса/

Електронною поштою

/Вказується E-mail/

Засобом факсимільного зв'язку

/Вказується номер засобу факсимільного зв'язку/

В усній формі

/Вказується номер засобу зв'язку/

 

_______________________
           (дата подання запиту)

_______________________________
(підпис уповноваженої запитувачем особи)