Перелік документів для відкриття рахунку

Для відкриття інвестиційного рахунку в національній або іноземній валюті необхідно подати наступні документи:
 • заява про відкриття поточного рахунку, що підписана уповноваженою (довіреною) особою (заповнюється в банку);
 • копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально;
 • копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально. У разі видачі іноземним інвестором такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально;
 • картка із зразками підписів і відбитком печатки (2 примірники), у якій наводиться зразок підпису уповноваженої (довіреної) особи, засвідчена нотаріально;
 • додатково подається копія документа, що підтверджує взяття нерезидента-інвестора на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку, якщо нерезидент-інвестор є учасником угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції";
 • дійсний паспорт (з фотокартками згідно віку особи) і довідку з ДПІ про присвоєння ідентифікаційного номера, копії засвідчені підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи, що відкриває рахунок (копії робляться в банку);
 • договір на розрахунково-касове обслуговування (заповнюється в банку);
 • опитувальник клієнта – юридичної особи (заповнюється в банку).
 • разом з опитувальником необхідно надати інформацію в письмовому вигляді щодо обсягу реалізації товарів, робіт, послуг та інформацію щодо обсягу прибутку за останній звітний рік, завірені підписом керівника та печаткою юридичної особи.

Для обов’язкової ідентифікації – юридичної особи, яка відкриває поточний рахунок, необхідно подати наступні документи:
 • У випадку, якщо засновник - фізична особа:
     - Копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля паспорту засновника, засвідчену нотаріально.
 • У випадку якщо засновник - юридична особа:
     - Копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально.

Консультації за телефоном (044) 536-01-81