Для платників ПДВ, перед якими є заборгованість з відшкодуванням ПДВ

ПАТ «Комерційний  банк «Даніель», як клієнт депозитарію Національного банку України, визначений Міністерством фінансів виконуючим функції агента з оформлення відшкодування податку на додану вартість облігаціями.
ПАТ «Комерційний  банк «Даніель» пропонує наступні послуги із здійснення операцій з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), які будуть випущені для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість (ПДВ):
  • відкриття і обслуговування рахунку в цінних паперах, зберігання на ньому ПДВ-облігацій;
  • отримання доходів за облігаціями та виплата (зарахування на поточні рахунки) їх власникам;
  • послуги торговця з продажу ПДВ-облігацій на ринку;
  • розрахунки за операціями з облігаціями.

Довідково: Порядок випуску, обігу та погашення ПДВ облігацій здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №368 від 12 травня 2010 року «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість» Даний порядок  поширюється на суми податку на додану вартість, що в установленому законодавством порядку задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік».
Основні параметри облігацій:
  • номінальна вартість облігації - 1000 грн.;
  • строк обігу - п'ять років;
  • ставка дохідності за облігаціями - 5,5% річних;
  • нарахування та виплата доходів за облігаціями - кожного півріччя виходячи з їх амортизаційної вартості;
  • амортизація - 10% від номінальної вартості два рази на рік.

Для одержання консультацій щодо операцій з ПДВ-облігаціями просимо звертатися за адресою: м.Київ, вул.Саксаганського, 3А; тел. для довідок 044-5360184 Касмінко Наталія Анатоліївна, Кущ Олена Олексіївна

ТАРИФИ
Послуги*   Вартість послуг для юридичної особи   Вартість послуг для фізичної  особи   Умови нарахування  
Операції з ДЦП**    
Зберігання ДЦП:     
до 1 млн. грн. включно   0,0008% від номінальної вартості ДЦП   0,00008% від номінальної вартості ДЦП   За календарний день  
від 1 млн. грн. до 25 млн. включно  0,0007% від номінальної вартості ДЦП  0,00007% від номінальної вартості ДЦП  За календарний день 
від 25 млн. грн.   0,0006% від номінальної вартості ДЦП  0,00006% від номінальної вартості ДЦП  За календарний день  
Зарахування/списання/переказ ЦП  0,003% від номінальної вартості ДЦП, але не менше 30 грн. та не більше 500 грн.   0,003% від номінальної вартості ДЦП, але не менше 30 грн. та не більше 500 грн.   За одну операцію  
Видача виписок з рахунку у ЦП:     За одну операцію   
після проведення операції з ЦП   не тарифіковано   не тарифіковано  
за розпорядженням депонента   20 грн.   10 грн.  
Розрахункове обслуговування (отримання доходів за ЦП та перерахування їх на банківський рахунок депонента або видача готівкою)   не менше 0,1% та не більше 1%   не менше 0,1% та не більше 1%    


*Вартість послуг розрахована без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі п.3.2.1 статті 3 Закону України “Про податок на додану вартість” від 03.04.1997р. № 168/97-ВР.
** ДЦП – державні цінні папери