Схематичне зображення структури власності банку станом на 11.02.2013р.

 

Інформація про власників істотної участі в банку


Найменування банку - Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Даніель» (далі за текстом - банк).

Поштова адреса банку - вул.Московська, 8Б, м. Київ, 01033.

Прості іменні акції належать юридичним та фізичним особам. При цьому, розподіл у статутному капіталі Банку простих іменних акцій Банку, у відсотковому визначенні кожного Акціонера Банку, становить менше  ніж 10%, у тому числі і опосередковано.

Таким чином, у Банку відсутні власники істотної участі.