Кредитування юридичних осіб

І .  НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА


1.1. ОВЕРДРАФТ


1.1.1. ОВЕРДРАФТ (під забезпечення фінансової поруки) з фіксованою % ставкою:

Забезпечення: фінансова порука одного із засновників або керівника позичальника

Відсоткова ставка  - від 22,0 % до 26,8 % річних

Розмір щомісячної комісії  - 0,1- 0,5% від розміру ліміту овердрафта

Термін дії договору: до  12  місяців

Оборотність траншу: до 30 днів

Коефіцієнт бланкового овердрафту: від 20 до 30% від розрахункового ліміту кредитування

Фінансовий стан позичальника: клас «А» або «Б»


1.1.2. ОВЕРДРАФТ (під забезпечення  іпотеки, застави):

Забезпечення: застава майна (нерухоме майно, товари в обороті, обладнання, автотранспорт та інше)

Відсоткова ставка  - від 21,0% до 25,8 % річних

Розмір щомісячної комісії  - 0,1-0,5% від розміру ліміту овердрафта

Термін дії договору: до  12  місяців

Оборотність траншу: до 30 днів

Коефіцієнт бланкового овердрафту: від 20% до 30 % від розрахункового ліміту кредитування Фінансовий стан позичальника: клас «А», «Б» , «В»


1.1.3. ОВЕРДРАФТ (під депозит):

Валюта кредиту: національна валюта, валюта депозиту – гривна, долар США та євро

Забезпечення: майнові права на грошові кошти за депозитом, що розміщені в ПАТ «Комерційний банк «Даніель»

Відсоткова ставка  - кредит та депозит в національній валюті  – маржа від 2% пунктів , кредит в національній валюті , депозит в іноземній валюті - маржа  від 10% пунктів .

Розмір одноразової  комісії  -  0,5 % від розміру ліміту овердрафта

Термін користування: термін погашення кредиту залежить від терміну повернення розміщеного депозиту. Якщо позичальник та заставодавець одна юридична особа, строк повернення депозиту більше строку погашення кредиту на 10 днів, в інших випадках – строк повернення депозиту більше строку погашення кредиту на 40 днів.

Оборотність траншу: 30 днів

Розмір овердрафту залежить від  сума розміщеного депозиту.

Сума депозиту:

 

  • при депозиті в національній валюті - сума депозиту дорівнює сумі кредиту плюс сума відсотків за кредитом, що нараховані за один місяць;
  • при депозиті в іноземній валюті – розмір кредитування встановлюється не більше 90% від суми депозиту в гривневому еквіваленті на день укладання Кредитного договору.

 


1.2. КРЕДИТ РАЗОВИЙ (КРЕДИТНА ЛІНІЯ):

Забезпечення: іпотека, застава рухомого майна (обладнання, інші основні засоби, автотранспорт, товари в обороті та інше), застава майнових прав, інше.

Відсоткова ставка: від 27,0% річних.

Термін користування: від 1 до 36 місяців

Розмір одноразової комісії: від 1% від розміру кредитування.

Ціль використання кредитних коштів: на поповнення обігових коштів та інші цілі

Розмір кредитування: згідно затверджених коефіцієнтів забезпечення кредитних операцій

Погашення кредиту: згідно умов договору


1.2.2. АВТОКРЕДИТУВАННЯ:

Відсоткова ставка  -  28 % річних

Розмір одноразової комісії  - 2% від розміру кредитування

Термін користування: до 3-х років

Ціль використання кредитних коштів: на  придбання транспортних засобів

Розмір кредитування: не більше 80% від вартості транспортного засобу

Забезпечення: застава транспортного засобу , яке буде придбано позичальником за рахунок кредитних коштів.

Погашення кредиту: щомісячно рівними частинами.

Сплата відсотків: щомісячно


1.2.3. ПОНОВЛЮВАЛЬНА ВІДКЛИЧНА КРЕДИТНА ЛІНІЯ для позичальників, які здійснюють торгівельну діяльність з цінними паперами:

Забезпечення: застава майнових прав на депозит в розмірі 10% від суми наданого траншу застава майнових прав на ОВДП , які будуть придбані за рахунок кредитних коштів. Позичальник відкриває рахунок у цінних паперах у ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (Банк надає послуги зберігача цих цінних паперів).

При укладенні договорів купівлі-продажу ОВДП, для здійснення розрахунків, позичальник вказує поточний рахунок відкритий в ПАТ «Комерційний банк «Даніель».

Відсоткова ставка  -  28 % річних

Розмір одноразової комісії  - від 0,08 % від суми кожного траншу

Термін користування: від 1 до 12 місяців

Ціль використання кредитних коштів: на придбання ОВДП з метою їх подальшого продажу

Розмір кредитування: в розмірі ціни придбання по договору купівлі ЦП

Термін повернення кожного траншу: до 10 календарних днів. Період нарахування відсотків-щоденно, період сплати відсотків – у день погашення кожного траншу

Фінансовий стан позичальника: клас «А» або «Б»


1.2.4. КРЕДИТ ПІД ДЕПОЗИТ:

Забезпечення: майнові права на грошові кошти за депозитом, що розміщені в ПАТ «Комерційний банк «Даніель»

Відсоткова ставка  - кредит та депозит в національній валюті  – маржа від 2% пункти, кредит в національній валюті , депозит в іноземній валюті - маржа від 10% пункти .

Термін користування: термін погашення кредиту залежить від терміну повернення розміщеного депозиту. Якщо позичальник та заставодавець одна юридична особа, строк повернення депозиту більше строку погашення кредиту на 10 днів, в інших випадках – строк повернення депозиту більше строку погашення кредиту на 40 днів.

Сума депозиту:

 

  • при депозиті в національній валюті - сума депозиту дорівнює сумі кредиту плюс сума відсотків за кредитом, що нараховані за один місяць;
  • при депозиті в іноземній валюті – розмір кредитування встановлюється не більше 90% від суми депозиту в гривневому еквіваленті на день укладання Кредитного договору.

 


ІІ . ДОЛАР США


2.1. КРЕДИТ РАЗОВИЙ (КРЕДИТНА ЛІНІЯ):

Забезпечення: іпотека нерухомого майна, застава рухомого майна (обладнання, інші основні засоби, автотранспорт товари в обороті та інше), інше

Термін користування: від 1 до 36 місяців

Відсоткова ставка  -  від 14,0 % річних.

Розмір одноразової  комісії  -  1-2 % від розміру кредитування

Ціль використання кредитних коштів: на поповнення обігових коштів та інші цілі

Розмір кредитування: розмір кредитування не повинен перевищувати 40% від суми застави рухомого майна (обладнання, інші основні засоби, автотранспорт товари в обороті) та 50% від суми іпотеки нерухомого майна

Погашення кредиту: згідно умов договору


2.2. КРЕДИТ ПІД ДЕПОЗИТ:

Забезпечення: майнові права на грошові кошти за депозитом, що розміщені в ПАТ «Комерційний банк «Даніель»

Відсоткова ставка  - кредит та депозит в дол.США.  – маржа від 2% пункти.

Термін користування: термін погашення кредиту залежить від терміну повернення розміщеного депозиту. Якщо позичальник та заставодавець одна юридична особа, строк повернення депозиту більше строку погашення кредиту на 10 днів, в інших випадках – строк повернення депозиту більше строку погашення кредиту на 40 днів.

Сума депозиту: дорівнює сумі кредиту плюс сума відсотків за кредитом, що нараховані за один місяць.


ІІІ. ЄВРО


3.1. КРЕДИТ РАЗОВИЙ (КРЕДИТНА ЛІНІЯ):

Забезпечення: іпотека нерухомого майна, застава рухомого майна (обладнання, інші основні засоби, автотранспорт товари в обороті та інше), інше

Термін користування: від 1 до 36 місяців

Відсоткова ставка  -  від 14,0 % річних

Розмір одноразової  комісії  - 1-2 % від розміру кредитування

Ціль використання кредитних коштів: на поповнення обігових коштів та інші цілі

Розмір кредитування: розмір кредитування не повинен перевищувати 40% від суми застави рухомого майна (обладнання, інші основні засоби, автотранспорт товари в обороті) та 50% від суми іпотеки нерухомого майна

Погашення кредиту: згідно умов договору


3.2. КРЕДИТ ПІД ДЕПОЗИТ:

Забезпечення: майнові права на грошові кошти за депозитом, що розміщені в ПАТ «Комерційний банк «Даніель»

Відсоткова ставка  - кредит та депозит в Євро  – маржа від 2% пункти.

Термін користування: термін погашення кредиту залежить від терміну повернення розміщеного депозиту. Якщо позичальник та заставодавець одна юридична особа, строк повернення депозиту більше строку погашення кредиту на 10 днів, в інших випадках – строк повернення депозиту більше строку погашення кредиту на 40 днів.

Сума депозиту: дорівнює сумі кредиту плюс сума відсотків за кредитом, що нараховані за один місяць.